เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคา MACRS ออนไลน์

เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคา MACRS เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบริษัทที่ต้องการจัดการสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์ตามวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการกู้คืนที่เลือกได้อย่างง่ายดาย

เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคา MACRS ยังสามารถใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงินเพื่อช่วยวางแผนการใช้จ่ายสินทรัพย์และเพิ่มผลประโยชน์ทางภาษีสูงสุดผ่านการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่ง

เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคา MACRS

ค่าเสื่อมราคาของ MACRS คืออะไร?

ค่าเสื่อมราคาเป็นวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ประกอบด้วยการปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน การปันส่วนต้นทุนนี้มีความสำคัญต่อบริษัทเพื่อให้สามารถประเมินกำไรและขาดทุนในแต่ละงวดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้บันทึกทางการเงินมีความถูกต้อง

ค่าเสื่อมราคา MACRS (Modified Accelerated Cost Recovery System) เป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี วิธีนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของตนในช่วงเวลาที่สั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์ที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถหักค่าเสื่อมราคาจำนวนมากออกจากภาษีได้

MACRS ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเสื่อมราคาคงที่สำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยระยะเวลาคืนทุน (เป็นปี) และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่บริษัทเลือก มีวิธีคิดค่าเสื่อมราคาสองวิธีใน MACRS: GDS (ระบบค่าเสื่อมราคาทั่วไป) และ ADS (ระบบค่าเสื่อมราคาทางเลือก)

การคำนวณค่าเสื่อมราคาของ MACRS ทำงานอย่างไร

การคำนวณค่าเสื่อมราคาของ MACRS ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เลือกและระยะเวลาการกู้คืนของสินทรัพย์ ใน GDS อัตราค่าเสื่อมราคาจะสูงขึ้นในปีแรกของอายุสินทรัพย์และลดลงเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับ ADS อัตราค่าเสื่อมราคาจะสม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา MACRS คุณต้องทราบต้นทุนของสินทรัพย์ ระยะเวลาคืนทุน และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เลือก ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปีของสินทรัพย์สำหรับแต่ละปีของอายุการให้ประโยชน์ได้

สูตรคำนวณค่าเสื่อม MACRS มีดังต่อไปนี้:

ค่าเสื่อมราคาประจำปี = (ต้นทุนสินทรัพย์ x อัตราค่าเสื่อมราคา) / 12

ที่ไหน:

  • ต้นทุนสินทรัพย์ คือมูลค่าเดิมของสินทรัพย์
  • อัตราค่าเสื่อมราคา คืออัตราค่าเสื่อมราคาที่สอดคล้องกับปีอายุของสินทรัพย์ ตามวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เลือกและระยะเวลาการกู้คืน มันคือ
  • 12 คือจำนวนเดือนในหนึ่งปี

หวังว่าคุณจะสนุกกับหน้านี้เกี่ยวกับ: เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคา MACRS ออนไลน์

DigitalKW เป็นไซต์ที่แบ่งปันเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทั่วไปของผู้เข้าชม เครื่องมือของเรามักจะทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลก

หากเกิดข้อผิดพลาดในเครื่องมือที่คุณใช้ ให้ลองรีเฟรชหน้าหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน คุณยังสามารถแนะนำหรือร้องขอเครื่องมือที่ทำหน้าที่ต่างๆ

ไอคอนวอทส์แอพ