เครื่องคำนวณจุดวิกฤตออนไลน์

ด้วยเครื่องคำนวณจุดวิกฤติ คุณสามารถคำนวณจุดวิกฤตของสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้คุณสมบัติของอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตร หากคุณเป็นนักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมีหรือวิศวกรรมเคมี คุณจะทราบดีว่าการคำนวณที่ซับซ้อนเพื่อหาจุดวิกฤตของสารนั้นยากเพียงใด

Critical Point Calculator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการรับผลลัพธ์ที่แม่นยำในเวลาไม่กี่วินาที เพียงป้อนคุณสมบัติของสารในช่องป้อนข้อมูลแล้วคลิก "คำนวณ"

นอกจากนี้ เครื่องคิดเลขยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดจุดวิกฤตและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

จุดวิกฤตคืออะไร?

จุดวิกฤติคือสถานะทางอุณหพลศาสตร์ซึ่งสารไม่แสดงความแตกต่างระหว่างเฟสของของเหลวและแก๊ส กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความดัน อุณหภูมิ และปริมาตรจะเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน และทั้งสองเฟสจะแยกไม่ออก

สถานะนี้เป็นลักษณะเฉพาะของสสารแต่ละชนิดและสามารถอธิบายผ่านคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ในการคำนวณจุดวิกฤตของสาร จำเป็นต้องทราบคุณสมบัติทางกายภาพของสารนั้นและใช้สูตรทางคณิตศาสตร์เฉพาะ

ในการคำนวณจุดวิกฤตของสาร จำเป็นต้องรู้คุณสมบัติทางกายภาพของสารนั้นและทำการคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลายคน นั่นเป็นเหตุผลที่สร้างเครื่องคำนวณจุดวิกฤติขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณคำนวณจุดวิกฤตของสสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้คุณสมบัติของอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตร

เครื่องคำนวณจุดวิกฤต

วิธีการทำงานของเครื่องคำนวณจุดวิกฤต

เครื่องคิดเลขค่อนข้างใช้งานง่าย เพียงป้อนค่าอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของสารในช่องป้อนข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” จากนั้นเครื่องคิดเลขจะดำเนินการตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและแสดงผลบนหน้าเว็บ

สูตรที่เครื่องคิดเลขใช้ในการคำนวณจุดวิกฤตมีดังนี้:

จุดวิกฤต = (3 * ความดัน * ปริมาตร) / (8 * R * อุณหภูมิ)

ที่ไหน:

  • จุดวิกฤต คือจุดวิกฤติของสารดังกล่าว มีหน่วยเป็น mol/m³;
  • ความดัน คือความดันของสาร มีหน่วยเป็น Pa
  • ปริมาณ คือปริมาตรของสาร มีหน่วยเป็น m³/mol
  • อุณหภูมิ คืออุณหภูมิของสาร มีหน่วยเป็น K
  • คือค่าคงที่ของก๊าซสากล มีหน่วยเป็น J/(mol.K)

ด้วยสูตรนี้ ทำให้สามารถคำนวณจุดวิกฤตของสารหลายชนิดได้ ตราบเท่าที่ทราบคุณสมบัติทางกายภาพของสารเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าหน่วยการวัดต้องสอดคล้องกับขนาดที่ใช้ในสูตร หากค่าที่ผู้ใช้ป้อนอยู่ในหน่วยการวัดอื่น จำเป็นต้องดำเนินการแปลงที่เหมาะสมก่อนทำการคำนวณ

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าจุดวิกฤตของสารอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม เช่น ความดันและอุณหภูมิ ดังนั้นการคำนวณที่ดำเนินการโดยเครื่องคิดเลขจึงเป็นเพียงการประมาณจุดวิกฤติของสารที่เป็นปัญหาเท่านั้น

ตารางคะแนนวิกฤต

ด้านล่างนี้คือตารางที่มีสาร 50 ชนิดและจุดวิกฤติตามลำดับซึ่งคำนวณเป็นเคลวิน ปาสคาล และลูกบาศก์เมตรต่อโมล โดยใช้สูตรที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้:

สารจุดวิกฤต (K)จุดวิกฤต (ป่า)จุดวิกฤต (ลบ.ม./โมล)
น้ำ647.3220640000.0559
กรดน้ำส้ม592.058380000.2548
กรดไฮโดรไซยานิก456.650530000.0984
กรดฟอร์มิก533.055700000.1034
อะเซทิลีน308.061370000.0879
แอมโมเนีย405.4111340000.0231
คาร์บอนิกแอนไฮไดรด์304.273800000.0942
ซัลฟิวริกแอนไฮไดรด์655.0201900000.0756
น้ำมันเบนซิน562.048800000.2430
โบรอนไตรคลอรีน563.040250000.1539
โบรมีน588.010840000.0306
บิวทาไดอีน394.056980000.1164
บิวเทน425.237650000.2009
บิวทานอล563.029320000.2326
ซีเซียม943.412180000.0896
คลอรีน416.976320000.0571
เมทิลีนคลอไรด์510.767160000.1401
ทองแดง1380.0810000.0112
คาร์บอนไดออกไซด์304.173840000.0940
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์430.879580000.0736
เอทิลีน282.450420000.0915
เอทิลอีเทอร์466.024010000.1982
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์188.1124900000.0139
ฮีเลียม5.222720000.0238
ไฮโดรเจน32.97129000000.0123
ไอโอดีน819.01192000.0248
เมทานอล512.680020000.1101
คาร์บอนมอนอกไซด์132.935350000.0349
นีออน44.427200000.0248
ไนโตรเจน126.233900000.0261
ไนโตรเจนเหลว126.233700000.0237
ออกเทน569.823220000.3536
ไนโตรเจนออกไซด์180.09770000.0202
เพนเทน469.723650000.2425
เมทิลีนเปอร์คลอเรต431.0152200000.0216
โพรพาดีน299.460330000.1056
โพรเพน369.842420000.1523
โพรพิลีน364.946530000.1309
เกลือในครัว1588.059000.0227
โซเดียม2485.0350.0107
เตตระคลอโรเอทิลีน536.032360000.2039
คาร์บอนเตตระคลอไรด์556.443850000.1356
ไดไนโตรเจนเตทรอกไซด์575.054650000.0687
โทลูอีน591.841100000.2677
ไตรคลอโรเอทิลีน466.932720000.1695
ไอปรอท1750.016500.0216
ซีนอน289.758400000.0551
สังกะสี692.7121000.0154

ตารางนี้มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาเคมีและวิศวกรรมเคมีที่ต้องการทราบจุดวิกฤตของสารทั่วไปหลายชนิด เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำว่าค่าที่คำนวณได้เป็นเพียงค่าประมาณของจุดวิกฤตของสารแต่ละชนิดเท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่ามีสูตรและวิธีการอื่นๆ ในการคำนวณจุดวิกฤตของสาร และตารางนี้ไม่ได้ครอบคลุมสารที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและครอบคลุมมากขึ้น ขอแนะนำให้ปรึกษาแหล่งข้อมูลอื่นและทำการวิจัยเพิ่มเติม


เพื่อนหนุ่มสาวที่มีความสุขหลากหลายกำลังทำการบ้านในร้านกาแฟโดยใช้เน็ตบุ๊ก

หวังว่าคุณจะสนุกกับหน้านี้เกี่ยวกับ: เครื่องคำนวณจุดวิกฤตออนไลน์

DigitalKW เป็นไซต์ที่แบ่งปันเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทั่วไปของผู้เข้าชม เครื่องมือของเรามักจะทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลก

หากเกิดข้อผิดพลาดในเครื่องมือที่คุณใช้ ให้ลองรีเฟรชหน้าหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน คุณยังสามารถแนะนำหรือร้องขอเครื่องมือที่ทำหน้าที่ต่างๆ

ไอคอนวอทส์แอพ