เครื่องคิดเลข BMI ออนไลน์ (น้ำหนักในอุดมคติ)

เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกายเป็นเครื่องมือที่ง่ายและมีประโยชน์สำหรับการประเมินสุขภาพของบุคคล มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพื่อระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักและส่วนสูงของบุคคลเพื่อกำหนดองค์ประกอบของร่างกาย ค่าดัชนีมวลกายใช้เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพทั่วไป ช่วยระบุว่าบุคคลนั้นมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย

การคำนวณ BMI ทำงานอย่างไร

ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นตัววัดที่ใช้ประเมินว่าบุคคลนั้นมีน้ำหนักน้อย มีน้ำหนักเพียงพอหรือมีน้ำหนักเกิน คำนวณโดยการหารน้ำหนักคนเป็นกิโลกรัมด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง

BMI คำนวณโดยนำน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสอง ผลลัพธ์จะถูกเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงเพื่อกำหนดช่วงน้ำหนักของผู้ใช้:

  • BMI ต่ำกว่า 18.5: น้ำหนักน้อย
  • ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5 ถึง 24.9: น้ำหนักปกติ
  • ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 25 ถึง 29.9: น้ำหนักเกิน
  • ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 30 ถึง 34.9: โรคอ้วนระดับ 1
  • ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 35 ถึง 39.9: โรคอ้วนระดับ 2
  • ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 40: โรคอ้วนระดับ 3 (ผิดปกติ)

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าค่าดัชนีมวลกายเป็นเพียงตัวบ่งชี้ทั่วไปของสุขภาพและไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ การกระจายไขมันในร่างกาย และมวลกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการประเมินที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

ในการคำนวณ BMI เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมส่วนสูงและน้ำหนัก:

กรอกข้อมูลในช่องด้านล่าง:
เกี่ยวกับเครื่องคิดเลข

เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกายเป็นเครื่องมือออนไลน์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้สูตรค่าดัชนีมวลกายเพื่อคำนวณดัชนีโดยอัตโนมัติ เพียงป้อนน้ำหนักและส่วนสูงของคุณในช่องที่เหมาะสม จากนั้นเครื่องคำนวณจะให้ผลลัพธ์ BMI แก่คุณ

เครื่องคำนวณค่าดัชนีมวลกายเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการรับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละคนโดยไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบสุขภาพเมื่อเวลาผ่านไป ติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและองค์ประกอบของร่างกาย

เกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า BMI เป็นเพียงการวัดพื้นฐานเท่านั้น และปัจจัยอื่นๆ เช่น การกระจายไขมันในร่างกาย ก็มีความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักเช่นกัน นอกจากนี้ ค่าดัชนีมวลกายอาจไม่ถูกต้องในบางกรณี เช่น นักกีฬาที่มีมวลกล้ามเนื้อมากกว่า และอาจมีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่า แม้ว่าพวกเขาจะมีรูปร่างที่ดีก็ตาม

โดยสรุป ค่าดัชนีมวลกายเป็นตัววัดที่ง่ายและมีประโยชน์สำหรับการประเมินสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าค่าดัชนีมวลกายไม่ใช่ตัวชี้วัดสุขภาพเพียงอย่างเดียว และควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย สิ่งสำคัญเสมอคือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุมและเป็นส่วนตัว

สูตรค่าดัชนีมวลกาย

สูตร BMI ค่อนข้างง่าย:

IMC = peso (kg) / (altura (m))^2

ผู้หญิงวัดเอวด้วยเทปในโรงยิม

หวังว่าคุณจะสนุกกับหน้านี้เกี่ยวกับ: เครื่องคิดเลข BMI ออนไลน์ (น้ำหนักในอุดมคติ)

DigitalKW เป็นไซต์ที่แบ่งปันเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทั่วไปของผู้เข้าชม เครื่องมือของเรามักจะทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลก

หากเกิดข้อผิดพลาดในเครื่องมือที่คุณใช้ ให้ลองรีเฟรชหน้าหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน คุณยังสามารถแนะนำหรือร้องขอเครื่องมือที่ทำหน้าที่ต่างๆ

ไอคอนวอทส์แอพ