ตัวนับออนไลน์ ตัวอักษร คำ เส้น และช่องว่าง

หากคุณต้องการนับคำ ตัวอักษร บรรทัด ช่องว่าง สระ พยัญชนะ อักขระพิเศษ และวลีในข้อความ โปรแกรมนับคำออนไลน์จาก DigitalKW เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการนับ

ตัวนับคำเป็นเครื่องมือที่ใช้นับจำนวนคำ อักขระ บรรทัด ช่องว่าง และองค์ประกอบอื่นๆ ในข้อความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับข้อความและจำเป็นต้องทราบจำนวนคำและอักขระในเอกสาร

ตัวนับคำออนไลน์

หากต้องการใช้ตัวนับคำ เพียงวางข้อความด้านล่างและตามด้วยผลลัพธ์ด้านล่างข้อความ พารามิเตอร์ต่างๆ จะถูกยกมา เครื่องมือของเราก็เสร็จสมบูรณ์

คำ: 0
ตัวอักษร: 0
เส้น: 0
ช่องว่าง: 0
สระ: 0
พยัญชนะ: 0
ตัวละครพิเศษ: 0
วลี: 0

ตัวนับคำใน JavaScript ทำงานอย่างไร

ตัวนับคำ JavaScript ทำงานโดยฟังเหตุการณ์การป้อนข้อความในองค์ประกอบ พื้นที่ข้อความ บนหน้าเว็บ ทุกครั้งที่ผู้ใช้พิมพ์หรือวางข้อความลงใน พื้นที่ข้อความตัวนับคำจะอัปเดตตัวนับที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจำนวนคำ ตัวอักษร บรรทัด ช่องว่าง สระ พยัญชนะ อักขระพิเศษ และวลีในข้อความ

ตัวนับคำของ JavaScript เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนับคำ ตัวอักษร บรรทัด ช่องว่าง สระ พยัญชนะ อักขระพิเศษ และวลีในข้อความ ด้วยฟังก์ชันที่รวมอยู่ในตัวนับ คุณสามารถดูเนื้อหาของเอกสารได้ละเอียดมากขึ้น และตรงตามข้อกำหนดจำนวนอักขระและประโยคต่างๆ

คุณอาจต้องการใช้:

ตัวนับคำ: มันทำอะไร?

ตัวนับคำเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณนับจำนวนคำ ตัวอักษร บรรทัด ช่องว่าง สระ พยัญชนะ อักขระพิเศษ และวลีในข้อความ

คำ

ฟังก์ชันการนับคำช่วยให้คุณนับจำนวนคำในข้อความได้ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับนักเขียน นักเรียน และมืออาชีพที่ต้องการทราบจำนวนคำในเอกสาร

จดหมาย

ฟังก์ชันนับตัวอักษรช่วยให้คุณนับจำนวนตัวอักษรในข้อความ ไม่รวมช่องว่างสีขาว สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบความหนาแน่นของคำของข้อความหรือเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดการนับจำนวนอักขระ

เส้น

ฟังก์ชันนับบรรทัดช่วยให้คุณนับจำนวนบรรทัดในข้อความได้ สิ่งนี้มีประโยชน์ในการตรวจสอบว่าข้อความพอดีกับเลย์เอาต์ที่ต้องการหรือเพื่อประเมินความหนาแน่นของคำในหน้า

ช่องว่าง

ฟังก์ชันการนับช่องว่างช่วยให้คุณสามารถนับจำนวนช่องว่างในข้อความได้ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบความหนาแน่นของคำของข้อความหรือเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดการนับจำนวนอักขระ

สระและพยัญชนะ

ฟังก์ชันการนับเสียงสระและพยัญชนะช่วยให้คุณนับจำนวนสระและพยัญชนะในข้อความตามลำดับ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินความหนาแน่นของสระและพยัญชนะในข้อความหรือสำหรับการระบุรูปแบบทางภาษา

ตัวอักษรพิเศษ

ฟังก์ชันนับอักขระพิเศษช่วยให้คุณสามารถนับจำนวนอักขระพิเศษในข้อความ เช่น เครื่องหมายวรรคตอน อักขระเน้นเสียง และอักขระควบคุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประเมินความซับซ้อนของข้อความหรือตรวจสอบว่าเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดการนับจำนวนอักขระหรือไม่

วลี

ฟังก์ชันการนับประโยคช่วยให้คุณนับจำนวนประโยคในข้อความได้ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการประเมินโครงสร้างข้อความหรือตรวจสอบว่าเอกสารตรงตามข้อกำหนดการนับประโยคหรือไม่


ฉันต้องการภาพประกอบสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมพร้อมเครื่องคิดเลข

หวังว่าคุณจะสนุกกับหน้านี้เกี่ยวกับ: ตัวนับออนไลน์ ตัวอักษร คำ เส้น และช่องว่าง

DigitalKW เป็นไซต์ที่แบ่งปันเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทั่วไปของผู้เข้าชม เครื่องมือของเรามักจะทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลก

หากเกิดข้อผิดพลาดในเครื่องมือที่คุณใช้ ให้ลองรีเฟรชหน้าหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน คุณยังสามารถแนะนำหรือร้องขอเครื่องมือที่ทำหน้าที่ต่างๆ

ไอคอนวอทส์แอพ